USLOV POSTAVILE SAD

Putin produžio zabranu prodaje ruske nafte sa ograničenjem cijene do kraja godine

Autor: Biznis.ba
Putin produžio zabranu prodaje ruske nafte sa ograničenjem cijene do kraja godine
Foto: Unsplash

Ruski predsjednik Vladimir Putin produžio je do 31. decembra ukaz kojim se zabranjuje prodaja ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ako ugovori sadrže uslov o ograničenju cijene koji su postavili Sjedinjene Američke Države i niz drugih zemalja, navodi se u objavljenoj uredbi.

Ukaz o primjeni posebnih ekonomskih mjera u sektoru goriva i energije u vezi sa uspostavljanjem maksimalne cijene ruske nafte i naftnih derivata od nekih stranih zemalja prvi put je stupio na snagu 1. februara 2023. godine i više puta je produžavan, prenio je Interfax.

Zemlje Grupe 7 i Evropska unija uvele su zabranu uvoza ruske nafte i naftnih derivata, ali su dozvolile brodovlasnicima svojih zemalja da ih prevoze i pružaju posredničke i druge usluge ako se roba prodaje po cijeni koja nije veća od gornje granice cijena koju su utvrdile pomenute države.

Svrha embarga i gornje granice cijena na rusku naftu i naftne derivate je ograničavanje prihoda ruskog budžeta od prodaje energenata, uz održavanje snabdijevanja naftom i naftnim derivatima na svjetskom tržištu.

Kremlj smatra da je pomenuti limit vantržišni instrument.

Sama preduzeća i pojedinci, koji su sklopili ugovore o snabdijevanju, dužni su da obezbijede da ugovori i njihove izmjene ne sadrže odredbe o gornjoj cijeni i moraju da osiguraju da se nesprovođenje ovog uslova prati do krajnjeg kupca.