Analiza leasing tržišta u BiH: Na ovaj način se kupuje oko 23% svih novih automobila

Zastarjela zakonska rješenja i neusklađenost s modernim finansijskim tokovima glavni su problemi subjekata na leasing tržištu u našoj zemlji. Ipak, ova finansijska usluga u narednom periodu mogla bi biti važno sredstvo razvoja privrede kod nas, ali i poboljšanja standarda građana.

Leasing je po definiciji ugovorni odnos kojim se davatelj leasinga obvezuje pribaviti objekt leasinga (pokretna ili nepokretna stvar) od dobavljača objekta leasinga i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeni period, a ovaj se obavezuje plaćati mu za to određenu naknadu.

Kako u svojoj posljednjoj publikaciji donosi Agencija za bankarstvo Federacije BiH, leasing sistem u ovom entitetu na 30. septembar 2019. godine čini pet leasing društava, leasing sektor i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog leasinga.

“U leasing sektoru FBiH je zaposleno ukupno 127 osoba, a ukupna aktiva iznosila je 334,2 miliona KM i veća je za 37,1 milion KM ili 12,5 posto u odnosu na 31. decembar 2018. godine”, navode službeni podaci.

Agencija za bankarstvo RS-a za Klix.ba kaže kako na području ovog entiteta nema nijedno registrovano leasing društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj, a posljednjem je, na njegov zahtjev, sredinom 2017. godine ukinuta dozvola za obavljanje leasing poslova.

Iz Federacije posluju u RS-u

“Dozvolu Agencije za obavljanje poslova leasinga imaju tri poslovne jedinice DL koje posluju u Republici Srpskoj, a iste su u sastavu tri društva za poslove leasing sa sjedištem u Federaciji BiH. Bilansne pozicije ovih organizacionih jedinica uključene su u bilanse matičnih DL. Također, i jedna poslovna jedinica banke sa sjedištem u Federaciji BiH obavlja poslove finansijskog leasinga u Republici Srpskoj”, kazali su.

Maja Jurčević, direktorica Raiffeisen Leasinga, za naš portal kaže kako ovo tržište u BiH već treću godinu zaredom ima trend rasta.

“Također, projekcije za ovu godinu su pozitivne. Prošle godine ostvaren je rast nešto viši od 2 posto, na koji je pretežno utjecala pojačana nabavka građevinskih mašina i opreme. Ujedno, primjetna je i promjena strukture leasinga u korist operativnog leasinga u odnosu na finansijski leasing koji je ranije bio više zastupljen”, kaže Jurčević.

Leasing je kod nas najpoznatiji kod kupovine vozila, a Jurčević kaže da ako govorimo o ukupno finansiranim vozilima u 2019. godini bilježi se blagi porast broja finansiranja u odnosu na 2018. godinu i taj procent prati rast ukupno finansiranih predmeta leasinga.

“Finansiranja kupovine vozila putem leasinga u odnosu na ukupan broj prodatih vozila je teško procijeniti. Naime, statistički podaci o prodaji vozila postoje samo za automobile koji su prvi put registrovani (CIPS IDDEEA), dok se putem leasinga, u određenoj mjeri, finansiraju i vozila koja su već registrovana. Prema dostupnim podacima, može se zaključiti da je u 2019. godini zabilježen blagi pad leasinga u finansiranju novih vozila te je ukupno na nivou leasing društava broj finansiranih novih vozila iznosio oko 23 posto od ukupno prodatih novih vozila”, pojašnjava ona.

Neusklađenost s modernim tokovima

Problemi s kojima se susreću leasing kuće u BiH, dodaje, su zastarjela zakonska rješenja i neusklađenost s modernim finansijskim tokovima, zatim neusklađenost regulative na nivou cijele zemlje te nedovoljno poznavanje leasinga kao finansijske usluge.

“Leasing društva su u nekonkurentnom položaju u odnosu na druge finansijske institucije s obzirom na to da se prema postojećoj regulativi PDV obračunava na kamatu i troškove za leasing plasmane. Usklađivanje pomenutog poreskog tretmana uz adekvatne korekcije u zakonodavnom okviru bi zasigurno privuklo nove investitore u ovoj oblasti i doprinijelo daljem razvoju leasinga u BiH”, kazala je.

Jurčević kaže i kako Raiffeisen Leasing, u saradnji s ostalim članicama Raiffeisen grupacije u BiH, kontinuirano radi na edukaciji korisnika leasinga i potencijalnih korisnika finansijskih usluga kroz različite programe.

“Cilj je optimiziranje investicija klijenata s obzirom na to da je važno da oni pravilno percipiraju leasing koji kao neodvojivi dio finansijskog poslovanja predstavlja važnu polugu u razvoju svakog preduzeća”, zaključila je Jurčević.

Biznis.ba / Klix.ba