Elektroprivreda BiH završila 2018. sa 52,4 miliona KM neto dobiti

​U prošloj godini Elektroprivreda BiH je ostvarila ukupan prihod u iznosu 1,6 milijardi KM. Dobit prije oporezivanja iznosila je 61,42 miliona KM, a neto dobit 52,38 miliona KM, što je višestruko povećanje u odnosu na planirani iznos dobiti (15,91 miliona KM), navedeno je u saopštenju EP BiH.

U odnosu na 2017. godinu finansijski rezultat je bolji za oko 60 miliona KM, pri čemu su troškovi i rashodi smanjeni za više od 155 miliona KM u odnosu na 2017. godinu. Tokom 2018. godine, broj krajnjih kupaca je povećan za više od 8.000, a kupci su uredno snabdijevani električnom energijom.

Elektroprivreda BiH je 2018. godine proizvela 7.245 GWh električne energije. Povećanju proizvodnje za 3,4% u odnosu na 2017. godinu prvenstveno je doprinijela veoma povoljna hidrološka situacija u nekoliko prvih mjeseci u godini. Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije bilo je 22%, što je više od planiranog i učešća ostvarenog u toku 2017. godine.

Realizovana su ulaganja u vrijednosti više od 70 miliona KM u vlastite djelatnosti i dokapitalizaciju ZD rudnika uglja. Osim toga, isplaćena je dividenda vlasnicima iz dobiti ostvarene u ranijem periodu po Odluci Skupštine Društva u iznosu 69,7 miliona KM.

Poslovanje Elektroprivrede BiH u prošloj godini karakteriše i aktivno učešće na regionalnom tržištu električne energije i tržištu pomoćnih usluga u BiH, nastavak trenda smanjenja distributivnih gubitaka, davanje podrške rudnicima za održanje likvidnosti, značajni razvojni koraci u elektromobilnosti kao potencijalnom novom biznisu za EP BiH, a ostvareno je i učešće u više projekata finansiranih iz EU fondova, navodi se u saopštenju.

(NN)