FIA – Finansijske izvještaje za 2018. godinu predao 33.951 pravni subjekt u FBiH

Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine finansijske izvještaje za 2018. godinu dostavio je 33.951 obveznik predaje finansijskih izvještaja. Među onima koji nisu predali finansijske izvještaje za 2018. godinu najviše je preduzeća, ukupno 10.244, zatim slijedi 2.811 udruženja, 84 budžetska korisnika i jedno osiguravajuće društvo.

Prema analizi koju je sačinila FIA, finansijske izvještaje dostavila su 22.952 preduzeća, od čega  20.576 imaju aktivan glavni račun, 1.585 blokiran račun, a finansijske izvještaje su dostavila i 593 preduzeća koja nemaju  prijavljen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, a također i 198 privrednih subjekata koji uopće nemaju registriran račun u Registru.

Finansijske izvještaje predalo je i 2.210 udruženja, od kojih 8.495 imaju aktivan glavni račun, 54 blokiran, 499 nemaju odrešđen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, dok 162 udruženja koja su predala finansijski izvještaj uopće nemaju registriran račun u Registru.

Navedene izvještaje predalo je i 20 banaka, 15 mikrokreditnih organizacija, 1.729 budžetskih korisnika, 13 osiguravajućih društava i 12 investicionih fondova.

Dodatnim analizama je utvrđeno da 838 poslovnih subjekata nisu imali kontinuitet u predaji finansijskih izvještaja, što znači da nisu svake godine dostavljali finansijske izvještaje što im je zakonska obaveza.

– Na osnovu uvida u evidenciju FIA-e i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH, utvrdili smo da 13.140 pravnih subjekata, nisu izvršili svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2018. godinu. Podaci o pravnim subjektima koji nisu dostavili svoje finansijske izvještaje za 2017. godinu kao i za sve prethodne godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH dostavljeni su Poreznoj upravi Federacije BiH koja je dužna pokrenuti prekršajni postupak kojim su propisane novčane kazne za pravni subjekt  u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM te za odgovornu osobu u pravnom subjektu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM – rekao je direktor FIA Esad Mahmutović, navedeno je u saopćenju.

(FENA)