Odobreno više od 19 miliona KM za završetak projekta digitalizacije u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, koju je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.

Na ovaj način se 8.750.000,00 KM usmjerava za nabavku opreme potrebne za realizaciju Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta digitalizacije.

Sredstva u iznosu 10,6 miliona KM bit će iskorištena za nabavku opreme za finalizaciju Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine.

Biznis.ba