PKFBiH – Javni poziv za finansijsku pomoć privrednim društvima

Privredna komora FBiH obavijestila je privredne subjekte da je aktuelan Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta FBiH za 2021. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ”Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima”.

Korisnici finansijske pomoći mogu biti privatna privredna društva osnovana po Zakonu o privrednim društvima sa sjedištem u Federaciji kojima je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 glavna šifra djelatnosti dodijeljena od nadležnog Zavoda za statistiku, iz područja C – Prerađivačka industrija, izuzev oblasti: 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda); 11 (proizvodnja pića) i 12 (proizvodnja duhanskih proizvoda), te da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Javni poziv odnosi se na privredna društva kojima nije dodjeljena finansijska pomoć po Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 za 2020.

Cilj dodjele finansijske pomoći po tom javnom pozivu je obezbjeđenje podrške privrednim društvima za očuvanje radnih mjesta. Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate.

Ukupan iznos predviđenih grant sredstava podrške je 30.000.000 KM, a maksimalan iznos koji se može dodijeliti jednom korisniku ne može preći iznos od 700.000 KM.

Poziv je otvoren 21 dan od datuma objave.

Svi uvjeti za prijavu, kriteriji i neophodna dokumentacija po ovom javnom pozivu dostupni su na zvaničnoj web stranici FMERI na linku: VIDEO, najavljeno je iz PKFBiH.

Biznis.ba