Potpisan sporazum za jednostavnije ostvarivanje prava potrošača

Sporazum o saradnji između Institucije ombdusmana za zaštitu potrošača BiH i udruženja za zaštitu potrošača, koji je danas potpisan u Sarajevu, za potrošače predstavlja olakšan pristup pravdi, odnosno jednostavnije ostvarivanje potrošačkih prava.

Radi se o Sporazumu o saradnji Institucije ombdusmana i 15 udruženja za zaštitu potrošača iz BiH kojim se definišu protokoli za različite oblike institucionalne podrške udruženjima potrošača i omogućava razmjena informacija, znanja i dobrih praksi, sa ciljem unapređenja nivoa zaštite potrošača.

– Sporazum pridonosi dinamičnijoj suradnji vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti što u konačnici za potrošače znači olakšan pristup pravdi, tj. olakšan pristup ostvarivanju potrošačkih prava, ujednačeniju pravnu praksu te istovjetni položaj svih potrošača u BiH – izjavio je Saša Marić, ombdusman za zaštitu potrošača BiH.

Marić je istakao da su fokusirani na osvarenje tri rezultata – unapređenje svjesnosti potrošača o njihovim pravima, bolja i kvalitetnija saradnja organizacija civilnog društva i Instituacije u iznalaženju kolektivnih preporuka, te iznalaženje modaliteta za pomoć zakonodavnim tijelima kako bi se Zakon o zaštiti potrošača mogao unaprijediti i u njega ugraditi nove, odnosno osam direktiva EU.

– Zakon o zaštiti potrošača na državnom nivou star je već 11 godina i zahtijeva određeno unapređenje posebno u smislu direktiva EU. Može se bolje provoditi na terenu gdje je potrebna saradnja Institucije, organizacija civilnog društva i nadležnih inspekcija – naveo je Marić.

Potrošači se, prema njegovim riječima, niz godina žale na sličan segment usluga, komunalne i usluge u trgovinama.

– Ono što je ove godine zabilježeno uslijed pandemije jesu dodatne žalbe koje su se odnosile na “divljanje” cijena i njihovu nejednakost u prodavnicama, apotekama.. Bio je manji broj žalbi koji se odnosio na finansijski sektor, uglavnom bankarske usluge i tu se radilo o moratoriju na kredite, dizanju kamate, rastu naknada za različite usluge i slično – dodao je Marić.

Institucija ombdusmana će, kako je naveo, u ovoj godini imati više od hiljadu predmeta žalbi što je otprilike trend posljednjih godina, a cilj je da se podigne svijest potrošača o njihovim pravima, da bi se taj broj mogao povećavati jer što su potrošači svjesniji svojih prava, tržište se može bolje regulisati.

U svrhu zaštite kolektivnih interesa potrošača, ombudsman ima mogućnost da pokrene kolektivnu tužbu, što je po mišljenju udruženja za zaštitu potrošača jedan od benefita sporazuma.

– Nepravilnosti koje mi kao udruženja uočavamo u praksi veoma se sporo rješavaju izmjenama i dopunama zakona. Međutim pokretanjem kolektivnih interesa zaštite potrošača stvoriće se bolja poslovna praksa, koja za krajnji cilj ima zaštitu svih potrošača – naveo je Dušan Srdić iz Udruženja potrošača “Reakcija”.

Direktiva EU propisuje kolektivnu zaštitu potrošača, pa njeno osiguranje kroz institucionalni mehanizam poput ovog sporazuma, ima veliki značaj i podršku EU. Sporazum je realizovan kroz tehničku asistencija projekta “EU za civilno društvo/EU4CivilSociety” koji je financiran sredstvima Europske unije u BiH.

– U skladu sa predpristupnim procesom na putu BiH ka Evropskoj uniji, kreiranje institucionalnih mehanizama u vidu sporazuma kakav je ovaj, omogućava uspostavu saradnje Institicije ombudsmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u osiguranju kolektivne zaštite potrošača na cijelom teritoriju BiH. Uzmemo li u obzir da BiH u bliskoj budućnosti očekuju pregovori sa EU u okviru 28. poglavlja “Potrošači i zdravlje” tim više ovaj dokument dobija na značaju – istakao je Igor Stojanović, vođa projekta “EU za civilno društvo”.

 

Biznis.ba / FENA