Privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza repromaterijala

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2021. godine.

Odlukom su obuhvaćene 64 tarifne oznake i riječ je o privremenoj mjeri u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

( FENA)