Projekt kojim se omogućava do 40 novih radnih mjesta

Četrdeset polaznika uspješno je završilo teoretsku obuku u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u drvnoj industriji“ koji implementira Udruženje poslodavaca FBiH (UPFBiH) u okviru USAID WHAM projekta.

Tokom teoretske, online nastave, održane u novembru, polaznici su imali priliku naučiti o svojstvima, izboru i upotrebi drvnih i nedrvnih materijala, kao i upoznati se sa osnovnim načelima uređenja interijera, mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te primjene postojećih ručnih i mehaničkih aparata i alata za drvnu proizvodnju i obradu.

Po završetku teoretske nastave, polaznici su nastavili sa praktičnom obukom u kompanijama WoodTeam d.o.o. Ilijaš, Fen d.o.o. Lukavac i Nobil d.o.o. Nova Bila. Jedan broj polaznika će usvojiti određena znanja i vještine u procesima proizvodnje u drvnoj industriji, te će biti osposobljeni za presvlačenja namještaja platnom, tapeciranje sjedišta, te ukrašavanje prostora posebnim tkaninama, sagovima, itd., a drugi će biti osposobljeni da vladaju postupcima savremenih tehnologija pri obradi drveta. Naučit će osnovne principe izbora pribora, alata i mašina za određene operacije, ovladati vještinama pripreme, krojenja i obrađivanja materijala od drveta, te da konstruišu i izrađuju različite vrste namještaja i građevinske stolarije.

Projekat se u cijelosti završava krajem februara 2021. godine, a cilj mu je osigurati zaposlenje kod poznatog poslodavca za minimalno 90 posto sudionika od kojih se očekuje da uspješno završe tromjesečni proces obuke.

Udruženje poslodavaca FBiH i u narednom periodu planira kontinuiranu pripremu i održavanje različitih aktivnosti na osposobljavanju za zapošljavanje, uglavnom mladih i žena, u raznim oblastima privređivanja, a kako bi se uticalo na povećanje produktivnog zapošljavanja.

UPFBiH je u saopćenju pozvalo poslodavce koji imaju kapacitete i tehničke uslove, da u narednim aktivnostima Udruženja u ovoj oblsti aktivno učestvuju i omoguće stručno osposobljavanje u njihovim kompanijama, te na taj način daju priliku nezaposlenim osobama.

 

Biznis.ba / FENA