U BiH su prošle godine aktivno poslovala 56.035 preduzetnika i 38.239 preduzeća

Prošle godine u BiH su bila 94.274 aktivna preduzeća i preduzetnika, od čega je 56.035 aktivnih preduzetnika i 38.239 aktivnih preduzeća koja su podnijela finansijski izvještaj za 2019. godinu, među kojima je jedan posto onih koji zapošljavaju 250 i više radnika.

Posmatrajući statistički aktivna preduzeća, najveći broj preduzeća, njih 69 posto, raspoređeno je u šest područja djelatnosti, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala je 26,5 posto aktivnih preduzeća, 13,3 posto ih je u prerađivačkoj industriji, 9,2 u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, 8,4 u ostalim uslužnim djelatnostima, šest u građevinarstvu, a 5,6 posto aktivnih preduzeća je djelatnosti prevoza i skladištenja.

Razvrstavanje preduzeća u klase prema veličini korištenjem kriterijuma ‘broj zaposlenih’ pokazuje da najveći udio u ukupnom broju razvrstanih preduzeća, čak 74 posto imaju mikro preduzeća (do devet zaposlenih).

Mala preduzeća, između 10 i 49 zaposlenih, u ukupnom broju učestvuju sa 17,7 posto, srednja preduzeća (50 – 249 zaposlenih) sa 5,8 posto, dok je udio velikih preduzeća (250 i više zaposlenih) samo jedan posto, dok za 1,5 posto aktivnih preduzeća podatak o zaposlenim nije raspoloživ.

Razvrstavanje preduzeća prema klasama na osnovu poslovnih prihoda pokazuje da 90,9 posto preduzeća ostvaruje prihode manje od četiri miliona KM na godišnjem nivou, 5,8 posto preduzeća ostvaruje prihode od četiri do 20 miliona KM, a samo 1,6 posto preduzeća ima prihode 20 i više miliona KM, dok za 1,7 posto aktivnih preduzeća podatak o prihodu nije raspoloživ.

Posmatrajući statistički aktivne preduzetnike, najveći broj preduzetnika, njih 75,2 posto raspoređeno u sljedećih pet područja djelatnosti – 26,9 posto u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 17,7 u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, 12 u prerađivačkoj industriji, 10 u ostalim uslužnim djelatnostima i 8,6 posto u prevozu i skladištenju.

Biznis.ba