Više od 1.200 nezaposlenih u Kantonu Sarajevo će dobiti posao

U okviru Programa mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, koji je nedavno usvojen, bit će zaposleno 1.219 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

Program mjera za podsticaj sadrži i pojedinačne podsticajne mjere, a u okviru tih mjera je Program sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“ kojim je predviđeno zapošljavanje 529 nezaposlenih osoba, a vrijednost programa je 5.086.934 KM.

Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom, predviđeno je zapošljavanje 200 nezaposlenih osoba, a vrijednost tog programa je 1.920.000 KM.

Također, u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba predvideno je zapošljavanje 250 nezaposlenih osoba, a vrijednost programa je 2.500.000

Kroz Program sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika predviđeno je zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije, a vrijednost programa je 192.000 KM.

Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo predviđa zapošljavanje nezaposlenih osoba i to 100 osoba sa VSS i VŠS i 100 sa srednjom stručnom spremom, a vrijednost tog programa je 1.200.000 KM.

Inače, ukupna vrijednost pojedinačnih poticajnih mjera iznosi 10.898.934 KM i bit će zaposleno ukupno 1.219 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.

Za učestvovanje u realizaciji programa bit će objavljen i javni poziv.

Iz Službe za zapošljavanje KS ističu da se realizacijom svih programa postiže dvojak efekat i to zapošljavanje nezaposlenih osoba sa evidencije Službe i uplata poreza i doprinosa po svakoj zaposlenoj osoba.

Biznis.ba / FENA