Vlast u Sarajevu zabranila zapošljavanje i u zdravstvenim ustanovama

U zaključku koji je usvojen na vanrednoj sjednici kantonalnog organa izvršne vlasti, održanoj 3. januara 2019. godine, navodi se da Vlada Kantona Sarajevo nastavlja moratorij na novo zapošljavanje na neodređeno vrijeme u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstva, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih i vanbudžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine.

Zaključak Skupštine

“Vlada Kantona Sarajevo neće davati saglasnost za prijem na neodređeno vrijeme dok je na snazi Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo od 12. oktobra 2018. godine”, piše u zaključku Vlade Kantona Sarajevo.

U drugom članu zaključka ovlašćuju se resorni ministri da mogu dati saglasnost za popunu radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim osobama u kojima se vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja, a na osnovu kojih će se “zaključiti ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima i ugovori na određeno vrijeme, a najduže do godinu dana”.

Vlada KS zadužila je resorne ministre da o navedenim aktivnostima mjesečno obavještavaju Vladu KS, a organe i institucije da prijem zaposlenika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme vrše putem javnih konkursa, odnosno oglasa.

“Zadužuju se rukovodioci svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika da odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju te o istom odmah obavijeste Vladu KS”, piše u zaključku Vlade KS, a koji potpisuje premijer Edin Forto.

Posebno je zanimljivo što je ovaj zaključak dostavljen i zdravstvenim ustanova u Kantonu Sarajevu poput Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, odnosno ustanovama koje vrše prijem ljekarskog, a ne administrativnog osoblja.

KCUS je još sredinom decembra 2018. godine raspisao konkurs za prijem 46 doktora medicine i magistara farmacije na specijalizaciju. Riječ je o specijalizacijama u oblasti Internističke, Dijagnostičke i Hirurške discipline.

Konkurs na koji se prijavilo više od 800 mladih ljekara morati će biti obustavljen jer najkraća specijalizacija ljekara traje četiri godine, dok, prema zaključku Vlade KS, resorni ministri mogu dati saglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme “najduže do godinu dana”.

Prilikom raspisivanja ovog konkursa iz KCUS-a su saopćili kako stvaraju uslove za prijem novih uposlenika, čime će zadržati ljekare u našoj državi i istovremeno jačati zdravstvo.

Identičan slučaj je i s Općom bolnicom “Prim. dr. Abdulah Nakaš” koja je, prema podacima sa zvanične web stranice, od decembra raspisala konkurs za prijem 12 specijalizanata i to iz oblasti pedijatrije, infektologije, urologije, otorinolaringologije, kliničke mikrobiologije, transfuzijske medicine, kliničke farmacije, fizikalne medicine i rehabilitacije te opće interne medicine.

Edin Forto (Foto: Klix.ba)

Edin Forto (Foto: Klix.ba)

Političke stranke koje su sada dio vladajuće većine u Kantonu Sarajevo, a koje su u proteklom mandatu bile opozicija, četiri godine su kritikovale zdravstveni sistem u KS poručujući kako se mora zaustaviti odlazak ljekara iz BiH, odnosno da u našoj zemlji nedostaje kvalitetnih medicinskih radnika koji sve češće odlaze raditi u inostranstvo.

Ovim povodom kontaktirali smo predsjednika Vlade Kantona Sarajevo Edina Fortu i pitali da li je tačno da je zaključak o uvođenju moratorija dostavljen javnim subjektima, zbog čega je dostavljenim zdravstvenim ustanovama i da li će morati biti obustavljeni raspisani konkursi za specijalizaciju.

Veliki broj konkursa u Domu zdravlja

“Suština je da se pod kontrolu stave zapošljavanja na neodređeno pa smo tražili da se takva zapošljavanja mogu sprovesti, ali uz odluku Vlade KS. Ovo je privremena mjera, ali osjećam da je nužna, jer smo zatekli veliki broj konkursa raspisanih između izbora i imenovanja ove Vlade. Pored toga, postoji zaključak Skupštine KS o zabrani zapošljavanja na neodređeno pa smo ograničeni dok se ne stavi van snage”, rekao je Forto.

Što se tiče zdravstvenog sektora, on je podsjetio da je Dom zdravlja u 2018. godini zaposlio više od stotinu ljudi.

“Otkud najednom tolika potreba za novim radnicima? Kontrolu moramo imati dok ne uđemo u analizu javnih institucija i postojećih sistematizacija, što će biti veliki posao”, zaključio je Forto.

Biznis.ba