VMBiH – Smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do kraja 2022.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.

Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije Covid-19.

Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će ubuduće sačinjavati i Vijeću ministara BiH dostavljati godišnji izvještaj o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

 

Usvojena odluka o carinskoj tarifi

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu.

Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, čime se omogućava uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

 

Grant EU vrijedan 1,8 miliona eura za finansiranje programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbije i BiH za 2020. godinu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Doprinos Evropske unije za finansiranje ovog programa aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1,8 miliona eura od ukupno procijenjene vrijednosti programa 2.117.647 eura. Preostala sredstva u iznosu 317.647 eura osiguraće korisnici grantova, uglavnom na nižim nivoima vlasti.

Programom je obuhvaćeno 67 općina u BiH i 31 općina u Srbiji. Programski cilj je da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države.

Sredstva su namijenjena projektima promovisanja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite životne sredine te razvoja turizma.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja na snagu.

Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, ukupno vrijedan 6.823.529 eura, od čega je grant EU 5,8 miliona eura. Razliku od 1.023.529 eura sufinansiraju korisnici granta.

Ministarstvo finansija i trezora dostavitće Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

 

Nastavak projekta bolnice u Republici Srpskoj

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka), zaključen 27. decembra 2016. godine u Sarajevu i 29. decembra 2016. godine u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. decembra 2019. godine – Projekat bolnica u RS/B (Ugovor o finansiranju), (FI N 31.526 – SERAPIS 2010-0049).

Amandmanom se kao krajnji datum povlačenja sredstava definiše 31. decembra 2023. godine.

Ovim finansijskim ugovorom za Projekat bolnica u Republici Srpskoj odobreno je 15 miliona eura.

Prijedlog amandmana 2, s Osnovama za njegovo zaključivanje, bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

 

VMBiH podržalo projekt vodosnabdijevanja u Brčkom

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Zeleni gradovi 2 – Window II vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 6,5 miliona eura.

Realizacijom projekta će se osigurati uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčko i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo daljnje širenje.

Završetak ovog projekta vodosnabdijevanja grada Brčko trebao bi biti završen u naredne tri godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko Distrikt BiH. Projekat će implementirati Javno preduzeće “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će Prijedlog ugovora o zajmu, s Osnovama za njegovo zaključivanje, dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Više od 45 miliona eura granta iz Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan za dva projekta na koridoru Vc

Vijeće BiH utvrdio je dva prijedloga ugovora o grantu (projekat Koridor 5c2 u FBiH – dio 3 – poddionica Poprikuše – Nemila i tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnose na investicione grantove iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Vrijednost granta za poddionicu Poprikuše – Nemila iznosi 36.074.000 eura, a za tunel Ivan grant je vrijedan 9.180.000 eura.

Ovim grantovima bit će finansirani dijelovi projekata, i to izgradnja dionice autoputa od oko 5,1 km između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan na autoputa prema međunarodnim standardima.

Grantovi će biti alocirani na Federaciju Bosne i Hercegovine, a projekte će implementirati JP Autoceste Federacije BiH.

Prijedlozi pojedinačnih ugovora o grantu s osnovama za njihovo zaključivanje bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

 

Za vodosnabdijevanje 51,5 miliona eura zajma i 2,3 miliona US dolara granta

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona eura.

Od ovog iznosa na Republiku Srpsku alocirano je 26.500.000 eura, a na Federaciju BiH 25 miliona eura.

Projekat se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i uključuje lokalne zajednice te unapređenje dostupnosti usluga u ovoj oblasti.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Istovremeno je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu za trast fond s jednim donatorom Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o grantu vrijednom 2,3 miliona američkih dolara kojim će biti podržan Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj i Federaciji BiH u jednakim iznosima po 1.150.000 američkih dolara.

Svrha Projekta je podržati Bosnu i Hercegovinu u jačanju institucionalnih kapaciteta u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i na lokalnom nivou za poboljšanje pružanja usluga vodosnabdijevanja i sanitacije.

Prijedlozi ova dva sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

 

Usvojene dvije inicijative za kreditno finansiranje autoputa na koridoru Vc

Vijeće ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID-a, radi finansiranja izgradnje autoputa na Koridoru Vc, dionica Vranduk – Ponirak.

Iznos zajma za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica, iznosi 25 miliona eura i biće alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Period otplate zajma je 14 godina, uz četiri godine grejs perioda.

Usvojena je i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) – izgradnja poddionice autoputa Nemila – Vranduk na Koridoru 5c, vrijednog 21 milion eura.

Radi se o dodatnom kreditnom zaduženju kojim će biti finansirana izgradnja autoputa na Koridoru 5c, dionica Nemila – Vranduk u dužini od 5,7 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica.

Sredstva će biti iskorištena za pokrivanje troškova eksproprijacije ukupno 92% površine, uključujući 35 stambenih objekata.

Kreditna sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a projekat će implementirati JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar.

Period otplate kredita je 20 godina, s uključenim grejs periodom od pet godina i kamatnu stopu od 2 %.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nakon završenih pregovora dostavt iće Savjetu ministara pojedinačne nacrte kreditnog i sporazuma o zajmu na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA