Polovni automobili

Crna Gora planira zabraniti uvoz vozila starijih od 15 godina

Autor: Biznis.ba
Crna Gora planira zabraniti uvoz vozila starijih od 15 godina
Crna Gora

Polovni automobili standarda "Euro 4" koji se trenutno uvoze u Crnu Goru stari su više od 15 godina i negativno utječu na sigurnost prometa i zaštitu životne sredine, pa će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) tražiti izmjene propisa tokom 2024., kako bi zabranili njihov uvoz i kako bi novi minimalni standard bio "Euro 5".

To je "Vijestima" potvrđeno iz spomenutog ministarstva, ne navodeći kada bi taj propis mogao stupiti na snagu. Zabrana bi se većinom odnosila na uvoz automobila starijih od 2009. godine, kada je u EU stupio na snagu “Euro 5” standard.

“Euro” standarde je tokom 90-ih uvela Europska unija, a oni predstavljaju zakonska ograničenja za emisiju štetnih plinova automobila, koji su postepeno postojali stroži. Crna Gora sada ima ograničenja da uvozni novi automobili moraju ispunjavati “Euro 6” a polovni “Euro 4” standard.

Prema podacima iz 2022. Uprave za statistiku “Monstat”, u Crnoj Gori je svako treće vozilo starije od 20 godina. Kada su u pitanju putnički automobili registrirani u julu, avgustu i septembru 2023. njih je bilo 67,4 hiljade, od čega je najveći dio proizveden tokom 1990-ih kao i vozila proizvedena od 2005. do 2008.

Zabrana uvoza ne bi utjecala na korištenje ranije uvezenih automobila sa standardom “Euro 4”, ako ispunjavaju uslove za registraciju.