Kompanije

BH-Gas na regionalnoj konferenciji o plinskom tržištu

Autor: Biznis.ba
BH-Gas na regionalnoj konferenciji o plinskom tržištu
U Zagrebu će se u ponedjeljak (15.10.) održati konferencija “Hrvatsko i regionalno plinsko tržište“.

Na ovoj izuzetno važnoj konferenciji je predviđeno i učešće BH-Gasa. Radi se o regionalnoj konferencija koja će biti utoliko značajna jer će biti razgovora o povezanosti tržišta plina tj. transportnih sistema i dobavnih pravaca plina.

BH-Gas će pored učešća na konferenciji uzeti učešće i na panel diskusiji “Jedinstveno energetsko tržište regije“.

Konferencija bi trebala afirmisati saradnju zemalja regije u resoru tržišta plina što je u ovom trenutku posebno značajno sa aspekta Bosne i Hercegovine i namjere za povezanošću sa transportnim sistemom Hrvatske te diversifikacijom izvora snabdjevanja.

Iako se Hrvatska ubraja među zemlje srednje visokih energetskih potencijala s obzirom na moguće zalihe ugljikovodika, oni nisu dovoljno iskorišteni. Tačnije, Hrvatska je u situaciji da svake godine bilježi pad proizvodnje iz vlastitih izvora. Posebice je alarmantna situacija upravo u plinskome sektoru.

Naime, u Hrvatskoj predviđaju da je stabilna potrošnja prirodnog plina na razini od 2700 do 2800  milijardi kubika, dok bi se proizvodnja do 2050. mogla svesti na svega 250 milijuna kubika, odnosno bila bi zanemariva. Zaustavljanju tih negativnih trendova kako u plinskom, tako i u cijelom energetskom sektoru, trebala bi doprinijeti Strategija energetskog razvoja koja se temelji na sigurnosti opskrbe energijom te se fokusira na tri cilja, a to su fleksibilna i održiva proizvodnja energije kroz smanjenje ovisnosti o uvozu energenata, zaustavljanje pada domaće proizvodnje, bolja povezanost i razvoj energetske infrastrukture i alternativnih dobavnih pravaca energije te veća energetska učinkovitost kroz razvoj mjera za rast učinkovitosti potrošnje energije.

Tome doprinosi i strateški projekt izgradnje LNG terminala. Iako je u ovom trenutku teško predvidjeti koliko će LNG biti konkurentan, taj je terminal nužan upravo zbog sigurnosti opskrbe i dugoročnog razvoja gospodarstva. Dodatno, i vrlo važno, taj će novi dobavni pravac prirodnog plina svakako promijeniti geostratešku sliku i pozicionirati Hrvatsku kao važnu stavku na europskoj plinskoj mapi.

Biznis.ba / Energetika.ba