Kompanije

BH Telecom širi kapacitete jezgre mobilne mreže

Autor: Biznis.ba
BH Telecom širi kapacitete jezgre mobilne mreže

Implemetacijom projekta proširenja jezgre mobilne mreže kapaciteti mobilne mreže BH Telecoma na primarnoj i georedundantnoj lokaciji biće povećani za dodatnih 50%, čime će biti osigurani uslovi za opsluživanje postojećih i novih korisnika svih usluga putem mobilne mreže za duži vremenski period.

U toku ovog mjeseca BH Telecom pokreće projekat proširenja jezgre mobilne mreže proizvođača „Nokia“, koja obuhvata proširenje kapaciteta Cloud platforme na kojoj je implementirana jezgra paketske mobilne mreže BH Telecoma.

Implementacijom ovog projekta kapaciteti mobilne mreže BH Telecoma na primarnoj i georedundantnoj lokaciji će se povećati za dodatnih 50%, čime će se osigurati procijenjeni resursi za potrebe mobilnih korisnika mobilnog interneta za duži period.

Trenutna jezgra mobilne mreže opslužuje sve korisnike usluga mobilne mreže (postpaid, prepaid, korisnici sa kombinovanim načinom plaćanja i korporativni korisnici), kao i korisnike bežičnog fiksnog pristupa (FWA), korisnike NBIoT tehnologije i VoLTE korisnike. U okviru proširenja predviđeno je također osiguravanje preduvjeta za  uvođenje 5G funkcionalnosti u jezgri paketske mreže, u skladu sa dinamičkim planom uvođenja 5G mreže, te razvojem regulatornog okvira  i tržišta.

Predviđeno je da se prva faza projekta realizuje do kraja godine, sa kontinuiranim proširenjem kapaciteta u skladu sa razvojnim planovima BH Telecoma, te potrebama tržišta. Razvojem tržišta i kontinuiranim akcijama BH Telecoma, od uvođenja 4G mreže i novih usluga kao što je fiksni širokopojasni pristup (FWA), saobraćaj na jezgri mobilne mreže je porastao oko 10 puta, a planovi uvođenja novih servisa i akcija BH Telecoma pretpostavljaju još brži porast u narednom periodu. Trenutni kapaciteti jezgre mobilne mreže omogućavaju dalji rast saobraćaja, a uz planirana proširenja osigurat će se pretpostavke za opsluživanje kako postojećih tako i novih korisnika svih usluga putem mobilne mreže i u toku naredne godine.

(Biznis.ba)