Okončan proces

Donesena odluka u arbitraži između Energoinvesta i Mađara: Donosimo detalje!

Autor: Biznis.ba
Donesena odluka u arbitraži između Energoinvesta i Mađara: Donosimo detalje!
Screenshot

Saopštenje Energoinvesta d.d. i BH Gasa d.o.o. vezano za okončanje Arbitražnog Procesa po osnovu spora sa mađarskim transporterom FGSZ prenosimo u cijelosti.

- Uprave Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH-Gas d.o.o. Sarajevo obavještavaju javnost da je 19. apila 2024. godine Arbitražno vijeće u ad-hoc arbitraži prema UNCITRAL pravilima, sa sjedištem u Zürichu, donijelo odluku u slučaju tužbe mađarskog transportera gasa FGSZ protiv Energoinvesta, BH-Gasa i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te protutužbe Energoinvest i BH-Gas protiv mađarskog transportera gasa.

Postupak se odnosi na potraživanja koja proizlaze iz dugoročnih nepoštenih poslovnih praksi i prekomjerne naplate usluga prijevoza od strane FGSZ-a u periodu od 2019. do 2021., s jedne strane, te u pogledu posljedica iznenadne i jednostrane odluke Gazproma krajem 2020. o prestanku opskrbe gasom mađarskim transportnim putem, već preko Turskog Toka. U postupku je FGSZ zatražio plaćanje ugovorne kazne za ono što je smatrao prijevremenim raskidom usluga transporta preko Mađarske. 

Sa druge strane Energoinvest i BH-Gas tražili su plaćanje naknada od FGSZ-a na ime povrata iznosa plaćenih za neizvršeni transport kao i povrat prekomjerno plaćanih usluga transporta gasa koje je FGSZ neosnovano naplaćivao u prethodnim godinama.

Što se tiče ugovorne kazne na koju se FGSZ poziva kao osnov za svoj zahtjev, Arbitražno vijeće je zaključilo da je takva ugovorna kazna valjana. Ova odluka Arbitražnog vijeća tako je potvrdila da je izmjena ugovora putem sačinjenog i potpisanog Annexa ugovora o transportu gas preko Mađarske iz maja 2020. godine, kojom je uvedena enomrna ugovorna kazna, doista bila štetna za interese BH-Gasa i Energoinvesta.

Kao što je javnost već obaviještena, u 2020. godini tadašnja uprava BH-Gasa, iz njima poznatih razloga, insistirala je na sklapanju aneksa Ugovora o transportu gasa kojim je na postojeći ugovor ugovorena enormna ugovorna kazna u iznosu od 30,5 miliona USD u korist FGSZ-a ako bi BH-Gas i Energoinvest iz bilo kojeg razloga raskinuli Ugovor. 

Odluka bivše uprave BH-Gas ostaje neodbranjiva s obzirom na to da je Gazprom, desetljećima jedini snabdjevač gasom za Bosnu i Hercegovinu, davao prednost isporuci gasa putem novog Turskog Toka. Također, umjesto insistiranja na potpisu nepovoljnog Annexa ugovora postojala je mogućnost u tom momentu prelaska na drugačiji ugovorni režim transporta gasa sa mađarskim transporterom FGSZ pod povoljnijim uslovima (kao što su to učinili drugi kupci gasa koji su koristili istu rutu za transport kroz Mađarsku).

Saglasno dokumentima predočenim tokom arbitražnog procesa uočava se da je tadašnja uprava BH-Gasa obmanula  i nadležno ministarstvo i Vladu FBiH, stalno tvrdeći da će kazna za raskid takvog aneksa ugovora u bilo kojem trenutku do 31. decembra 2023. iznositi samo 7,5 miliona USD, iako je na sastanku u Budimpešti 9. januara 2020. tadašnja uprava BH-Gasa i FGSZ već dogovorila da će ugovorna kazna zapravo biti povećana na vrtoglavih USD 30,5 miliona. Na temelju tih potpuno neistinitih uvjeravanja prema Vladi FBiH, tadašnja uprava BH-Gasa ishodila je pisma podrške od Vlade FBiH.

Nakon što je Gazprom jednostrano i unatoč  protivljenju Energoinvesta krajem 2020. godine odlučio promijeniti smjer snabdijevanja na Turski Tok, tadašnja uprava BH-Gasa prvo je obavijestila Vladu FBiH da je odluka o promjeni smjera politička odluka Gazproma. No, već u martu 2020. godine, iz samo njima poznatih razloga, tadašnja uprava BH-Gasa iznijela je neistinite tvrdnje i uputila samovoljno pismo mađarskom transporteru FGSZ, tvrdeći da je Energoinvest donio jednostranu odluku da promijeni smjer transporta, time svjesno zaobilazeći istinu o ultimativnom zahtjevu Gazproma i time nastupanju više sile.

Nakon što je Gazprom 1. aprila 2021. prestao isporučivati gas BiH preko Ukrajine i Mađarske, tadašnja uprava BH-Gasa nastavila je plaćati 1,019 milijuna USD i 896.000 USD za nepostojeći transport gasa FGSZ-u i Transport Gas Srbija. Takvo plaćanje nastavilo se do avgusta 2021. Tadašnja uprava BH-Gasa to je učinila unatoč izričitoj zabrani Vlade FBiH da vrši bilo kakve daljnje isplate.

Arbitražno vijeće je utvrdilo da je prelazak na Turski Tok nametnut BH-Gasu i Energoinvestu i da taj prelazak na Turski Tok nisu prozuzrokovali svojom voljom BH-Gas ni Energoinvest. Ipak, Arbitražno vijeće je zaključilo da je Gazpromova namjera promjene smjera snabdjevanja Turskim Tokom bila predvidljiva. Kao rezultat toga, Arbitražno vijeće nije prihvatilo pozivanje  Energoinvesta  i BH-Gas da je jednostrana promjena smjera transporta od strane Gazproma  bila jedino i samo rezultat više sile kako je definiše ugovor o transportu gasa sa FGSZ . Ovaj stav Arbitražnog vijeća potvrđuje svu nerazumnost i štetnost insistiranja na sklapanju aneksa Ugovora sa FGSZ i ugovaranje nerazumne ugovorne kazne.

S druge strane, Energoinvest i BH-Gas su uspjeli u potpunosti sa svojom tvrdnjom da FGSZ mora vratiti iznos od 1,019 miliona USD koju je tadašnja uprava BH-Gas neosnovano platila FGSZ-u nakon promjene smjera isporuke gasa. Unatoč protivljenu FGSZ-a, Energoinvest i BH-Gas su uvjerili Arbitražno vijeće da je FGSZ zadržao takve iznose unatoč tome što više nije obavljao nikakve usluge transporta gasa kroz Mađarsku. Arbitražno vijeće je potvrdilo da FGSZ mora vratiti te neosnovane uplate.

Energoinvest i BH-Gas također su uspjeli u potpunosti u svojoj tvrdnji da je FGSZ naplatio napuhane cijene u prethodnom periodu. Tadašnja uprava BH-Gasa plaćala je ove nezakonite i prekomjerne cijene bez prigovora. Arbitražno vijeće je potvrdilo da je samo u periodu od 1. januara 2019. do 31. marta 2021. mađarski transporter naplatio iznos od 19,09 miliona USD za transport gasa, što je nevjerojatnih 8,94 milijuna USD više nego što je mađarski prijevoznik imao pravo. Ukupna šteta za BH-Gas tako iznosi 9,96 milijuna USD. Arbitražno vijeće je naložio FGSZ da plati ove iznose BH strani.

Slijedom navedenog, uzimajući u obzir iznose koji pripadaju FGSZ-u i BH-Gasu i Energoinvestu, BH-Gas i Energoinvest dužni su mađarskom prijevozniku platiti preostali dio ugovorne kazne u iznosu od 11,16 milijuna USD. Pokretanjem vlastitog postupka protiv FGSZ-a, BH-Gas i Energoinvest uspješno su uspjeli postići smanjenje za 50% štete koju je prouzrokovala tadašnja uprava BH-Gas prihvaćanjem enormne ugovorne kazne. Svi zahtjevi FGSZ-a protiv Vlade FBiH su odbijeni u cijelosti.

Ishod postupka potvrdio je stajalište Energoinvesta o tome da je tadašnja uprava BH-Gasa insistirala i nametnula potpisivanje štetnog Aneksa ugovora i platila neosnovane iznose mađarskom prijevozniku nakon 1. aprila 2021. godine. FGSZ mora vratiti te iznose samo zato što su se Energoinvest insistiranjem na protutužbi izborio da se novac vrati.  Postupak je također potvrdio da je tadašnja uprava BH-Gasa, bez ikakvih prigovora, pristala plaćati godinama prekomjerne cijene mađarskom prijevozniku, čiji iznosi su nekada dosezali čak do 420 % mjesečno više u usporedbi s odobrenim tarifama mađarskog prijevoznika od strane njihovog Regulatora. 

Istovremeno, tadašnja uprava BH-Gasa insistirala je i obmanula Vladu FBiH da da podršku zaključivanju Aneksa ugovora kojim je u korist FGSZ ugovorila ugovornu kaznu u iznosu od nevjerovatnih 30,5 miliona USD, na način da su u svojim pismenim obraćanjima Vladi FBIH tvrdili isključivo da se radi o penalima u iznosu od 7,5 mil USD.

Stoga, sto se tiče troškova, štetni učinak enormne kazne u korist FGSZ-a, nakon što su BH-Gas i Energoinvest uspjeli vratiti iznos od 9,96 miliona USD na osnovu svoje protutužbe, prevladan je već krajem 2021. To je zato što BH-Gas i Energoinvest, nakon prelaska na Turski tok, više nisu plaćali napuhane troškove prijevoza preko Mađarske. To pokazuje koliko su bili katastrofalni napori tadašnje uprave BH-Gas da se pod svaku cijenu nastavi plaćati mađarskom transporteru – za prazan gasovod kroz koji nije prošlo ni 1 m3 gasa za Bosnu i Hercegovinu počev od 1. aprila 2021. godine. O motivima takvog postupanja trebali bi se baviti nadležni organi.

BH-Gas i Energoinvest sa svojim pravnim timom analiziraju dalje korake kako bi potencijalno i dodatno smanjili štetu koja je ovim kompanijama nanesena nezakonitim i nesavjesnim postupcima odgovornih osoba iz BH- Gasa  u to vrijeme.