Kompanije

Energetska efikasnost novi trend u peradarstvu

Autor: Biznis.ba
Energetska efikasnost novi trend u peradarstvu

Za 22 godine svog postojanja kompanija "Poljovet" je izrasla u jednu od vodećih kompanija u poljoprivrednom sektoru gradačačke regije, te danas zapošljava 40 radnika u nekoliko različitih organizacionih jedinica.

Tehnički direktor Dragoslav Baković naveo je da ta kompanija bilježi rast u proizvodnji, prometu i distribuciji jednodnevnih pilića iz vlastite valionice.

- Kada je puštena u pogon 2003., imala je kapacitet od 4.000.000 jajnih mjesta na nivou godine, da bi danas, nakon dvokratnog proširenja kapaciteta, kapacitet valionice iznosio 8.000.000 jajnih mjesta na nivou godine - pojasnio je Baković.

Iz želje za poboljšanjem kvaliteta pilića, 2008. započeli su sa eksploatacijom roditeljskih jata teške linije kapaciteta 10.000 roditelja u novoizgrađenoj suvremenoj farmi u Srnicama, a 2015. kompanija gradi još jednu farmu roditeljskih jata kapaciteta 12.000 roditelja teške linije.

Kao potvrda ispunjenja najviših zahtjeva kvaliteta i sigurnosti hrane su i certificirani standardi ISO 9001 i HACCP. Ponosni su i na zgradu na Ormanici sa moderno opremljenim skladišnim kapacitetima na više od 1.800 kvadratnih metara, saopćeno je iz USAID/Sweden FARMA II Projekta.

- Kao veliki potrošač električne energije, veoma nam je bitno da budemo energetski efikasni. Zbog toga smo prošle godine odlučili finansirati novi projekt implementacije solarnih panela s pogonom i opremom koja nam omogućava da ih koristimo za grijanje vode koju koristimo u proizvodnji jednodnevnih pilića. Ne samo da direktno smanjujemo troškove električne energije već povećavamo i našu konkuretnost na tržištu sa pilićima proizvedenim po povoljnijim cijenama, kao i pilićima koji su proizvedeni uz minimalan uticaj na okoliš - dodao je Baković.

Istakao je da se proizvodnja rasplodnih jaja i jednodnevnih brojlerskih pilića odvija u cjelovitoj zaokruženoj proizvodnji.

-Nakon useljaja jednodnevnih pilića roditeljske linije porijeklom iz Njemačke Cobb-500, kreće odgoj na našoj farmi matičnog jata u trajanju od 23 sedmice, u strogo kontrolisanim uslovima biosigurnosti, temperature i drugih ambijentalnih faktora. Odgoj, ishranu i zdravstveno stanje jata prati veterinarska služba po standardima dobre proizvođačke prakse. Poslije odgoja kreće proces eksploatacije matičnog jata. Proizvedena jaja se dalje inkubiraju u našem inkubatoru, te nakon procesa inkubacije se vrši distribucija jednodnevnih brojlera za tov na lokalnim farmama - pojasnio je Baković.

"Poljovet" je nedavno osvojio nagradu COBB Germany za izuzetne rezultate u proizvodnji za regiju Evrope, Azije i Afrike. Trenutni projekti koji su fazi realizacije je izgradnja vlastitih silosa kapaciteta 750 tona za skladištenje žitarica iz vlastite proizvodnje da bi osigurali kvalitetnu ishranu tokom cijele godine i povećanje kapaciteta solarnih panela. Proširenje kapaciteta inkubatorske stanice, opremanje proizvodnih pogona i nabavka opreme kompatibilne sa solarnim panelima su aktivnosti realizirane i kroz podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta.

Biznis.ba / FENA