Kompanije

Mercator grupa zabilježila visok rast prihoda

Autor: Biznis.ba
Mercator grupa zabilježila visok rast prihoda

Poslovni rezultati Mercator Grupe u prvih devet mjeseci tekuće godine ukazuju na pozitivna kretanja u pogledu prihoda, pokazatelja EBITDA (dobit prije kamate, poreza i amortizacije) i neto dobiti, saopćeno je.

Grupacija je u prvih devet mjeseci ostvarila 1,64 milijarde eura prihoda od prodaje, što je za 1,6% više u odnosu na isti period prošle godine. U istom periodu prihod od maloprodaje u kompaniji porastao je za 4,7%, i dostigao 691,4 miliona eura. Neto dobit cijele kompanije porasla je za 7,6%, odnosno za 1,1 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvih devet mjeseci 2019. godine, normalizovana EBITDA porasla je do 130,5 miliona eura. Neto dobit Mercator Grupe, u periodu od januara do septembra 2019. godine, veća je za 9,6 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine. Mercator Grupa je, period od januara do septembra 2019. Godine, zaključila pozitivnom neto dobiti.

"Jasna strategija, u okviru koje Mercator stavlja naglasak na saradnju sa lokalnim i regionalnim dobavljačima, nove komercijalne platforme i nove inovativne maloprodajne koncepte, usmjerene na praktične formate prodavnica, unaprijedili su konkurentnost kompanije Mercator i dali vidljive dobre poslovne rezultate", istakao je Tomislav Čizmić, predsjednik Upravnog odbora Mercator Grupe.

U prvih devet mjeseci 2019. godine, Mercator Grupa je bila izuzetno uspješna u smislu daljeg ostvarivanja ciljeva definisanih u poslovnoj strategiji, ali i u smislu finansijskog i poslovnog restrukturiranja. Isto tako, grupacija je ostvarila svoje ključne ciljeve u vezi sa razduživanjem i u značajnoj mjeri poboljšala profil dospijeća svojih finansijskih obaveza.

U poređenju sa istim razdobljem prethodne godine, neto finansijski dug na dan 30. septembra 2019. bio je manji za 18,1%.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto finansijski dug je tako smanjen za 139,4 miliona eura. Odnos između neto finansijskog duga i normalizovane EBITDA na dan 30. septembra 2019. bio je 5,8%, a to je za 21,8% niže u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u saopćenju za javnost.

Biznis.ba