Kompanije

Odobren novac za uvezivanje staža za 54 radnika firmi "Krivaja-Mobel" i "BNT Hidraulika"

Autor: Biznis.ba
Odobren novac za uvezivanje staža za 54 radnika firmi "Krivaja-Mobel" i "BNT Hidraulika"

Vlada Federacije BiH je u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, na današnjoj telefonskoj sjednici odobrila raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO u ukupnom iznosu od 125.881,59 KM za 48 radnika PD "Krivaja-Mobel" d.o.o. - u stečaju, Zavidovići, koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO.

Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH, otvorenog kod Centralne banke BiH i bit će doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO. Sastavni dio odluke je i spisak radnika kojima će na ovaj način biti uvezan staž.

Također, odobrena su sredstava za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja šest radnika privrednog društva BNT Hidraulika - u stečaju d.d. Novi Travnik u ukupnom iznosu od 87.716,05 KM. Sastavni dio i ove odluke je spisak zaposlenih na koje se odluka odnosi.

Sredstva će biti dodijeljena iz budžeta Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije s pozicije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima". Odluka je donesena na osnovu javnog poziva, a u skladu s Programom utroška ovih sredstava.

Za učešće u radu i odlučivanju skupština privrednih društava, Vlada FBiH danas je opunomoćila Marinka Bošnjaka (Aluminij d.d. Mostar), Fahrudina Smailagića (Unis Ginex d.d. Goražde) i Amira Halilčevića (RMU "Banovići" d.d. Banovići) – saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA