Multilateralnim kompenzacijama ‘prebijeno’ 811,5 miliona KM dugova u RS

U prvoj multilateralnoj kompenzaciji u ovoj godini na Banjalučkoj berzi kompenzovano je ukupno 31.321.803 KM obaveza i potraživanja, što je skoro duplo veći iznos nego u decembru 2019.godine.

Obaveze i potraživanja je kompenzovalo 576 učesnika iz privatnog i javnog sektora.

U ovoj godini održat će se još pet multilateralnih kompenzacija, a sljedeća je odlukom Vlade RS predviđena za 7. april 2020. godine.

Do sada je u svim multilateralnim kompenzacijama ukupno kompenzovano 811,55 miliona KM obaveza i potraživanja, saopćeno je iz Banjalučke berze.

U RS multilateralne kompenzacije i cesije se provode u skladu sa Zakonom o jedinistvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, koji definiše subjekte koji imaju obavezu da prijavljuju neosporene novčane obaveze.

Navedenim zakonom multilateralna kompenzacija definisana je kao skup povezanih platnih transakcija između učesnika koji istovremeno izmiruju obaveze i naplaćuju potraživanja, a koji se realizuju na osnovu prijavljenih obaveza učesnika.

 

(FENA)