u prvom kvartalu

Poznato kolika je dobit banaka u FBiH

Autor: Biznis.ba
Poznato kolika je dobit banaka u FBiH
Foto: Ilustracija

Banke sa sjedištem u Federaciji BiH ostvarile su u prvom kvartalu ove godine neto dobit od 174,3 mil KM, što je za 29,2 posto više nego u istom kvartalu prošle godine, kada je dobit bila 134,9 miliona KM.

Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosio je 0,65 posto, a dobit na prosječni kapital (ROAE) 5,05 posto.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi iznosili su na kraju prvog kvartala 247,4 mil KM i čine 73,1 posto prihoda , dok su prihodi od naknada i provizija bili 127,5 mil KM.

Ukupni krediti dostigli su gotovo 18 mlrd KM, depoziti su narasli na 24,2 mlrd KM, a štednja građana iznosila je 11,5 milijardi.

Banke ukupno zapošljavaju 6.592 osoba, od čega je 4.201 ili 63,7 posto sa visokom stručnom spremom.

Banke koje imaju sjedišta u FBiH imaju 392 poslovne jedinice i 107 drugih organizacionih dijelova, 26.552 POS uređaja i 1.303 bankomata, prenosi Indikator. Banke iz RS posjeduju 16 poslovnih jedinica, 11 ostalih organizacionih dijelova, 458 POS uređaja i 63 bankomata.

U bankarskom sektoru FBiH posluje 13 banaka, a iz RS poslovne dijelove imaju Banka Poštanska Štedionica, Nova Banka i MF Banka.