Investicije

Velika Britanija u Bosnu i Hercegovinu do sada investirala 229 miliona eura

Autor: Biznis.ba
Velika Britanija u Bosnu i Hercegovinu do sada investirala 229 miliona eura
Direktor FIPA-e Gordan Milinić je predstavio rad Agencije na privlačenju stranih investicija i mogućnostima za ulaganje u BiH, te atraktivnim sektorima za strane investitore, te dosadašnju ekonomsku suradnju između dvije zemlje.

Također je istaknuo potrebu značajnijeg angažmana bh. ekonomske diplomatije na polju promocije zemlje i privlačenja investicija u Velikoj Britaniji s obzirom na dešavanja vezana za Brexit, pri tome ističući da je FIPA uspjela animirati tokom dvije prethodne godine bh. ekonomsku diplomatiju na način da su počeli organizirati investicione konferencije na kojima se predstavljaju mogućnosti za ulaganje u BiH.

Navedeno je učešće FIPA-e na investicionoj konferenciji koja je održana u novembru 2017, gdje su uspješno predstavljeni potencijali Bosne i Hercegovine za ulaganje.

Velika Britanija je deseta na listi zemalja investitora u Bosni i Hercegovini, te da dosadašnji nivo investicija iz Velike Britanije, prema podacima Centralne banka BiH iznosi 229 miliona eura.

Neke od značajnijih britanskih investicija su : EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o., Mineco – Rudnik olova i cinka Sase, STEELMIN LIMITED UK - Steelmin BH d.o.o. Jajce, RPC Superfos Balkan d.o.o. Gračanica, Excel Assemblies BH d.o.o. Maglaj, itd.

Od ambasadora se očekuje da prisustvuje privrednim skupovima, uspostavi suradnju s komorskim sistemom Velike Britanije i ostalim udruženjima nadležnim za privredu kako bi se poboljšala ekonomska suradnja između dvije zemlje na polju investicija i izvoza.

Dogovoreno je da se pokuša organizirati privredna manifestacija o promociji BiH tokom 2019.

Biznis.ba