Poziv poreznim obveznicima koji obavljaju građevinsku djelatnost

Porezna uprava Federacije BiH obavjestila je porezne obveznike koji obavljaju građevinsku djelatnost na području FBiH da će od 17. jula koristeći sve ljudske i materijalne resurse, svakodnevno, od 08.00 do 20.00 sati, vršiti inspekcijski nadzor u predmetu: otkrivanja neprijavljenih radnika -„rad na crno“; otkrivanja rada bez odobrenja – „rad na crno“ i neevidentiranja prometa i neizdavanja računa.

Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima, sankcijama i pečaćenju objekata, porezni obveznici su pozvani da, ukoliko to već nisu, svoje poslovanje bez odlaganja usklade sa važećim zakonskim propisima.

U svim slučajevima u kojima se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa Porezna uprava Federacije BiH će primijeniti sankcije propisane zakonom, i to – za zapošljavanje neprijavljenih radnika, sankcije propisane Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to za pravno lice propisanu novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 100.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu kaznu u iznosu od 3.000 do 20.000 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000 KM do 20.000 KM.

Pored tih novčanih kazni, počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti do šest mjeseci, a u određenim slučajevima počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju.

Za rad bez odobrenja, pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju. Za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.500 do 20.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. Također, obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti od šest mjeseci do godinu dana, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Biznis.ba / FENA