3D printer

Factory of the Future

Novi najveći 3D printer na svijetu može isprintati kuću za 80 sati