barometar

BiH

Balkanski barometar pokazao da BiH ima najmanje zabilježenih otkaza u regionu