brza moda

zabrana reklamiranja od 2025.

Francuska vlada radi na zakonu koji bi regulisao brzu modu