cijena struje

Ministar Lakić

Moguće povećanje cijene struje onima koji troše nemilice

U narednoj godini

Cijena električne energije u Brčko distriktu se neće mijenjati

BiH

Rast cijene električne energije ugrozit će opstanak obrtništva u FBiH

BiH

Cijena struje u BiH neznatno niža