digitalna rješenja

Apel IDDEEA-e

Šalterima i papirima mrcvare građane, općine bojkotuju digitalna rješanja