Diploma

Inflacija diploma

Kompanije sve češće odbacuju diplomu kao uslov prilikom zapošljavanja