Dubrave

nermin Nikšić

Rudnik 'Kreka' na najbolji mogući način odgovorio na 'pruženu ruku Vlade FBiH'

BiH

Dubravska visoravan sve pustija, na plodnim poljima desetine tona plodova ostaju neobrani