građevinsko zemljište

Uređivanje posebnim propisom

Utvrđen Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH