kapitalni projekti

Prvi set usvojenih odluka

Vlada ZDK: 1,55 miliona KM za kapitalne projekte u gradovima i općinama