lokalne zajednice

Kanton Sarajevo

Potpisani sporazumi za projekte vodosnabdijevanja vrijedni više od sedam i po miliona KM