Micro Matic

Danska

Micro Matic preuzeo Opremu, firmu koja je osnovana 1948.