potrošačko raspoloženje

pogoršanje u maju

Američko potrošačko raspoloženje u padu

U šest mjeseci

Američki indeks potrošačkog raspoloženja na najnižem nivou