Rafinerija nafte Bosanski Brod

BiH

Rafinerija nafte Bosanski Brod u gubitku od 622,2 miliona KM

Kompanije

Akumulirani gubitak Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu 617,6 miliona KM