Safet Softić

BiH

Softić: Smanjena izloženost tržišnim rizicima

BiH

Guverneru Softiću nagrada za doprinos stabilnosti finansijskog sistema BiH

BiH

Softić: Bez odluke VM CBBiH ne može raspodijeliti sredstva MMF-a