Ušteda energije

Usvojena tri programa

Više od 16 miliona KM za programe energetske efikasnosti i uštede energije u FBIH