Vlada FBIH

BiH

Vlada FBiH usvojila Garancijski fond: Krediti za pomoć privredi

BiH

Sastanak u Vladi FBiH: Podrška novim investicijama

BiH

Vlada FBiH izmjenila Odluku o neposrednoj kontroli cijena naftnih derivata

BiH

Razvojna banka: Garancijski fond Vlade FBiH dugoročna podrška privredi

Investicije

Usvojen Program javnih investicija 2021.-2023.

BiH

Vlada FBiH i Union banka: Počela akcija stambenih kredita za mlade

BiH

Odobreno zaduženje FBiH putem emisije obveznica

BiH

Vlada FBiH: Manja cijena prirodnog gasa za distributere

BiH

Na sjednici Vlade Federacije BiH usvojene dodatne mjere za pomoć privredi

BiH

Prihvaćeno zaduženje kod IBRD-a od 7.179.487 eura za registraciju nekretnina

BiH

Vlada FBiH - Naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 20 posto

BiH

Prezentacija Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

BiH

Vlada FBiH usvojila rebalans budžeta u iznosu od 5,5 milijardi KM

BiH

Vlada FBiH donijela Odluku za utvrđivanje marži u trgovini za naftne derivate

BiH

Vlada FBiH: Marža na cijene najvažnijih proizvoda ostaje na nivou od 5. marta

BiH

Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za proizvodnju energije iz OIEiEK-a

BiH

Na hitnoj sjednici Vlade FBiH donesena odluka o finansiranju projekata sjetve

BiH

Vlada FBiH uspostavlja poseban Fond za stabilizaciju privrede

BiH

Ovo su preporuke Vlade FBiH poslodavcima i radnicima zbog koronavirusa

BiH

Vlada Federacije BiH donijela niz preporuka u cilju zaštite od koronavirusa