Vlada FBIH

BiH

Vlada FBiH imenovala vršioce dužnosti članova NO JP Elektroprivreda BiH d.d.

BiH

Vlada FBiH uvezala staž za 371 radnika: Vitezit, Krivaja, Aluminij

BiH

Federalna vlada podržala ICT strategiju zemljišne knjige i katastra nekretnina

BiH

Tvornici mašina i hidraulike odobrena sredstva za nabavku repromaterijala

BiH

Vlada FBiH: Milion maraka za struju, plaće i održavanje opreme u Aluminiju

BiH

Za poljoprivredne poticaje od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda

BiH

Usvojen program: Vlada FBiH provodi projekte vrijedne 14,3 milijardi KM

BiH

Vlada FBiH: Penzioneri ne mogu biti imenovani u uprave

BiH

Vlada FBiH dala saglasnost rudnicima za prijem novih radnika

BiH

Vlada FBiH usvojila socioekonomske reforme za 2019.- 2022.

BiH

Vlada FBiH donijela odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa

BiH

Vlada predložila da Željeznice FBiH budu oslobođenje plaćanja putarine na dizel

BiH

Vlada FBiH izdvojit će više od 32 miliona KM za dionicu Prve transverzale

BiH

Vlada dala saglasnost za 141 radnika u RMU Banovići

BiH

Vlada FBiH odobrila 60.000 KM za rješavanje problema u Vitezitu

BiH

Vlada FBiH obustavila prijem novih radnika u rudnike

BiH

Dvije emisije obveznica ukupne vrijednosti 70 miliona KM

BiH

Vlada FBiH osigurala 12 miliona KM za nova zapošljavanja

BiH

Vlada FBiH: Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Cesta FBiH

BiH

Federalna vlada usvojila program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora