vranduk

Odblokirano gradilište

Potpisan Aneks IV ugovora o izgradnji dionice Vranduk – Ponira

BiH

Ceste FBiH: Do kraja oktobra dvosmjerni promet kroz tunele Vranduk

BiH

Potpisivanje Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk - Ponirak