zlatne rezerve

Novac

Koja zemlja ima najviše zlata, a gdje je BiH?