BiH

Advokatima dodatnih 200.000 KM

Autor: Biznis.ba
Advokatima dodatnih 200.000 KM

Advokatski tim koji zastupa Republiku Srpsku u arbitražnom sporu teškom 40 miliona dolara, koji su protiv BiH pokrenuli Naveen Aggarwal i Gupta Neete, akcionari "Krajina osiguranja", dobiće još 219.258 KM kako bi spremili odgovor na nalaz vještaka kojeg su angažovali Indijci.

Zbirno gledano, advokatskom timu koji čine Stevan Dimitrijević i Davorin Marinković iz Banjaluke, te Senka Mihalj i Vladimir Đerić iz Beograda, dodijeljeno je 1,7 miliona maraka na osnovu ovog postupka.

Aggarwal i Neete su 2015. godine kupili većinski paket akcija "Krajina osiguranja" za nešto manje od sedam miliona maraka, međutim, kako je navedeno u tužbenom zahtjevu, oni su prevareni jer su nakon kupovine shvatili da je cijena akcija preuveličana, tačnije informacije koje su o ovom preduzeću bile navedene u prospektu prilikom emisije akcija koje su kupili nisu bile istinite.

Zbog toga su 18. septembra podnijeli zahtjev za arbitražu po pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), a u skladu sa sporazumom između BiH i Indije o unapređenju i zaštiti investicija.

U Ministarstvu finansija Republike Srpske kažu kako nisu mogli ni znati ni predvidjeti da će tužilac priložiti nalaz vještaka koliki će biti iznos vještačenja, na koje činjenice i okolnosti će se vještačiti i koje dokaze će vještak uzimati u obzir prilikom vještačenja.

"Budući da je, uz tužbu, priložen nalaz vještaka kuće 'Compass Lexecon', kojeg je angažovao tužilac, ukazala se potreba da i tužena strana angažuje vještake eksperte koji imaju iskustvo u pripremi ekspertiza u arbitražnim postupcima i koji bi pripremili izjašnjenje na dostavljeni nalaz. Kako u advokatske usluge ne spadaju usluge vještačenja, bili smo u obavezi sprovesti postupak za izbor odgovarajuće kuće za vještačenje i obezbijediti dodatna sredstva za sprovođenje vještačenja", kazali su nam u Ministarstvu.

Inače, tužioci su obavještenje o arbitražnom postupku poslali u septembru prošle godine, a odgovor iz Republike Srpske je uslijedio mjesec dana kasnije.

Zatim je puna izjava tužbe sa izjavama svjedoka, vještaka i svjedoka činjenica, koji su predloženi od strane tužioca, zaprimljena u junu ove godine, da bi puni odgovor na tužbu iz RS bio upućen početkom novembra.

Od perioda prijema obavještenja o arbitraži tužena Republika Srpska je preduzela sve mjere i postupke koji podrazumijevaju UNICITRAL pravila kako bi se formirao arbitražni sud i kako bi se preduzele sve mjere koje se inače preduzimaju u postupcima ovakve vrste.

Usvojena su i proceduralna pravila o pravilima, toku i uslovima vođenja arbitražnog postupka.

Inače, u RS se protiv Naveena Agarwala vodi krivični postupak zbog sumnje u zloupotrebu položaja u "Krajina osiguranju".

Stevan Dimitrijević, vođa advokatskog tima, za razgovor o ovoj temi nas je uputio na instituciju Pravobranilaštva BiH.

Biznis.ba / NN