Sarajevo

AmCham BiH i Agencija za javne nabavke BiH potpisale Sporazum o saradnji

Autor: Biznis.ba
AmCham BiH i Agencija za javne nabavke BiH potpisale Sporazum o saradnji
Tarik Rahić, direktor Agencije za javne nabavke BiH, i Nedim Hamzić, generalni sekretar AmCham BiH

U okviru projekta "Inicijativa poslovnog integriteta", Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) i Agencija za javne nabavke BiH postavile su temelje za jačanje transparentnosti i integriteta u procesima javnih nabavki potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Ceremonija potpisivanja, koja je održana u prostorijama Agencije za javne nabavke označila je važan korak naprijed u promovisanju etičkih poslovnih praksi.

Ovaj Sporazum predstavlja krunu dugotrajnih napora obiju strana da uspostave čvršći dijalog i saradnju na unapređenju okvira javnih nabavki u BiH. Cilj je postići veću transparentnost, efikasnost i pravednost u procesima javnih nabavki, čime se doprinosi stvaranju poštenijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja. Kroz ovu saradnju, AmCham BiH i Agencija za javne nabavke BiH zajednički će raditi na edukaciji, zagovaranju i implementaciji najboljih praksi u ovoj oblasti.

„Izuzetno sam ponosan na potpisivanje ovog Sporazuma o saradnji, koji, ne samo da će doprinijeti razvoju boljeg poslovnog okruženja, već će i omogućiti jačanje integriteta i povjerenja između javnog i privatnog sektora. Želim istaći i zahvaliti se Agenciji za javne nabavke na izuzetnom prihvatanju naše inicijative, što pokazuje njihovu predanost ka principima transparentnosti i otvorenosti, ključnim za napredak naše zajednice.“, izjavio je Nedim Hamzić, generalni sekretar AmCham BiH.

Sporazum o saradnji također naglašava važnost javno-privatnog dijaloga kao ključnog elementa u izgradnji povjerenja i razumijevanja između sektora. AmCham BiH, kroz svoje zagovaračke aktivnosti, kontinuirano radi na poticanju takvog dijaloga, uvijek težeći ka konstruktivnoj saradnji s organima javne uprave otvorenim za pozitivne promjene koje koriste cijeloj zajednici.

Očekuje se da će potpisivanje ovog Sporazuma dovesti do značajnih poboljšanja u praksama javnih nabavki, što će imati pozitivan učinak ne samo na efikasnost i transparentnost procesa, već i na reputaciju poslovne zajednice u BiH. Kroz zajedničke napore, AmCham BiH i Agencija za javne nabavke BiH postavljaju temelje za sustav javnih nabavki koji je pravedan, transparentan i dostupan svim zainteresiranim stranama, čime se direktno doprinosi boljem poslovnom okruženju i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.