BiH

AMFI: Mikrofinansijski sektor u BiH za 19 godina plasirao oko devet milijardi KM

Autor: Biznis.ba
AMFI: Mikrofinansijski sektor u BiH za 19 godina plasirao oko devet milijardi KM

Konferenciji prisustvuje oko 200 predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, akademske i poslovne zajednice, finansijskog i mikrofinansijskog sektora u Bosni i Hercegovini te međunarodnih finansijskih institucija.

Danas je u Sarajevu počela sa radom Konferencija "Uloga i značaj mikrofinansiranja" koju organizira Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

"Ekonomski i socijalni učinci mikrokreditnog sektora su veoma važni za ekonomije poput naše u Bosni i Hercegovini. Vidljivo je da se dalji razvoj velikim dijelom temelji na pokretanju mikro i malog preduzetništva, što predstavlja poseban značaj za obezbjeđenje pristupa finansijskim sredstvima građanima koji ne mogu ispuniti uslove za kreditiranje u komercijalnim bankama. Zbog toga su mikrokreditne organizacije značajne i daju poseban doprinos ukupnom društveno-ekonomskom oporavku i razvoju naše Bosne i Hercegovine", kazao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, otvarajući Konferenciju. Naglasio je da su mikrokreditne organizacije kroz godine postojanja i rada, postale jake finansijske institucije koje su finansijski održive i osposobljene za pružanje usluga vlasnicima mikrobiznisa. "Siguran sam da će njihovo dalje jačanje podstaknuti korisnike da unapređuju svoje biznise i doprinose razvoju i poboljšanju ukupne finansijske situacije pojedinaca i domaćinstava. Nadam se da će zaključci koje ćete donijeti na konferenciji, ukazati na nedostatke u poslovnom ambijentu sa kojima se u svom radu susrećete, te da ćemo mi, nosioci izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH ,koristeći te podatke, raditi na uklanjanju tih nedostataka, a sve u interesu ekonomskog jačanja države, kao i popravljanja ekonomskog i socijalnog statusa građana Bosne i Hercegovine", dodao je Zvizdić.

Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI u obraćanju prisutnima naglasila je da je AMFI nevladina i neprofitna organizacija mikrokreditnih institucija u Bosni i Hercegovini, koja u posljednjih 19 godina predstavlja i zastupa interese članica i cijelog mikrokreditnog sektora. Istaknula je da u BiH radi 28 mikrokreditnih organizacija u 126 općina. "Prema podacima relevantnih međunarodnih institucija mikrofinansijski sektor u BiH je jedan od najrazvijenijih u svijetu. Bitno je istaknuti da su u posljednjih godina mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini plasirale gotovo devet milijardi konvertibilnih maraka. Čak 70 posto plasiranih kredita uloženo je u djelatnosti koje generiraju prihod klijentima koji nemaju pristup tradicionalnim načinima finansiranja. Od ukupnog broja aktivnih klijenata 44 posto su žene. Usluge mikrofinansijskog sektora koristi i 18 posto osoba mlađih od 30 godina, koji su kreditna sredstva iskoristili za pokretanje ili unapređenje postojeće poslovne aktivnosti. Procijenjuje se da trenutno direktnu ili indirektnu korist od mikrofinansijskog sektora ima više od 600.000 građana BiH. U ukupnom portfoliju mikrokreditnih organizacija u BiH 66 posto klijenata su osobe koje žive u ruralnim područjima. Čak 98 posto klijenata mikrofinansijskog sektora su fizička lica, koji naša sredstva koriste za poboljšanje uslova života i prve poslovne korake", naglasila je Zukić.

Istaknula je da većina klijenata mikrofinansijskog sektora nema pristup konvencionalnim izvorima finansiranja , a mikrofinansijski sektor igra važnu ulogu u rješavanju tog problema. Na ovaj način, mikrofinansijski sektor direktno doprinosi smanjenju nezaposlenosti kroz samozapošljavanje, ali i kreiranju novih radnih mjesta unutar djelatnosti postojećih klijenata, te na taj način pokušava doprinijeti ostanku mladih na ovim prostorima. Posebno je istaknula činjenicu da su u proteklih 10 godina kroz programe sponzorstava i donatorstava, mikrofinansijske organizacije značajno pomagale rade udruženja i obrazovnih institucija s fokusom na pomoć djeci.

U okviru Konferencije će biti upriličene četiri panel diskusije tokom kojih će se govoriti o različitim aspektima funkcioniranja mikrofinansijskog sektora u BiH. U okviru prvog panela koji nosi naziv "Regulatorni okviri – razvojne perspektive i upotreba novih tehnologija" učesnicima Konferencije će se dati pregled regionalnih i globalnih trendova razvoja mikrofinansiranja kroz postojeća i potencijalna regulatorna rješenja.

"Poduzetnički impulsi", naziv je drugog panela u okviru kojega će učesnici panela koji su ujedno i korisnici usluga mikrofinansijskog sektora u BiH, predstaviti svoje poslovne djelatnosti. Treći panel o temi "Društveni efekti mikrokreditiranja i zaštita korisnika finansijskih usluga" predstavit će efekte mikrofinansiranja, uticaj mikrofinansiranja na razvoj poslovanja, unapređenje uslova života korisnika mikrokredita, zaštitu korisnika usluga mikrokreditiranja.

Završni, četvrti, panel pod nazivom "Novi horizonti" predstavit će nove trendove u svijetu finansija, digitalizacije i načina na koji ona može doprinijeti finansijskoj uključenosti, te kako mikrokreditne organizacije mogu doprinijeti energetskoj efikasnosti.

Biznis.ba