BiH

Banja Luka uvodi nove podsticajne mjere za investitore

Autor: Biznis.ba
Banja Luka uvodi nove podsticajne mjere za investitore
Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić rekao je danas da najavljeno ukidanje naknade za troškove uređenja za gradnju proizvodnih objekata predstavlja još jednu podsticajnu mjeru za investitore.

"Na taj način želimo da podstaknemo i olakšamo ulaganje u proizvodne djelatnosti", rekao je Radojičić novinarima u Banjoj Luci.

On je naveo da će se prijedlog odluke o ukidanju naknade naći 11. decembra na sjednici gradskog parlamenta, kao i prijedlog budžeta i svi planovi da iduću godinu.

Govoreći o porezu na nepokretnost u Banjoj Luci, Radojičić je rekao da će stopa za obračun ovog poreza u narednoj godini ostati ista kao i protekle četiri godine i da se neće mijenjati ni bod za obračun komunalne naknade.

On kaže da lokalne zajednice nemaju pregled nad naplatom poreza na nekretnine, jer prijave, obradu, slanje račune i praćenje naplate radi Poreska uprava RS.

Radojičić je rekao da se Poreska uprava RS ne bavi detaljno porezom na nepokretnosti, a to bi, kako kaže, podrazumijevalo da se izvrši kontrola prijava.

"Sigurni smo da u Banjoj Luci ima dosta neprijavljenih objekata", rekao je Radojičić.

On navodi da u ovom momentu postoji nekoliko desetina hiljada prijava koje nisu čak ni unesene u sistem u Banjoj Luci, jer je to "ogromna količina papirnatog materijala kojeg Poreska uprava RS nije uspjela da obradi".

"Sistem naplate, prijave i kontrole ima dosta nedostataka, a samim tim ako gledamo iz ugla Grada ni prihod nije onoliki koliki bi mogao biti", rekao je Radojičić i dodao da je prihod Grada od poreza na nepokretnosti oko desetak miliona KM godišnje.

Biznis.ba