BiH

Bašić: U poljoprivredne poticaje uključeni i proizvođači jagode

Autor: Biznis.ba
Bašić: U poljoprivredne poticaje uključeni i proizvođači jagode

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ove godine je za poticaje u poljoprivredi opredijelilo tri miliona KM.

Iznos je na nivou prošlogodišnjeg i omogućava kontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazale zadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzele lidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo i proizvodnja jagodičastog voća - maline i kupine. Novina je da će poticaje ove godine moći koristiti i proizvođači jagode.

- S obzirom na to da su se proizvodnjom maline u prethodnom periodu uglavnom bavila fizička lica kojima to nije osnovna djelatnost, a da se proizvodnja pokazala veoma ovisnom od niza faktora koje nije moguće kontrolisati i da je zbog toga ova proizvodnja veoma rizična, u poticaje su uključeni proizvođači jagode proizvedene po principima organske proizvodnje. Ministarstvo je stava da se u narednom periodu poticaji u ovoj proizvodnji moraju postepeno usmjeriti samo prema proizvođačima kojima je to osnovna djelatnost - kazao je resorni ministar Mirnes Bašić.

Programom utroška sredstava koji je ove sedmice usvojila Vlada ZDK, unutar podrški za registrovane farme goveda, osim dosadašnjih, planirani su poticaji i za registrovane farmere koji nisu uključeni u organizovani otkup mlijeka i koji to mogu ostvariti pod određenim uslovima.

Pored toga, planirani su poticaji za neke vrste poljoprivrednih proizvodnji za koje postoje potrebni uslovi, a koje se pokazuju dugoročno opravdanim, kao što je proizvodnja feferona. Također, u program su uvrštene proizvodnja presadnica i organizovana proizvodnja šampinjona.

U skladu sa dugoročnim opredjeljenjem ovog ministarstva, naglašena je potreba daljeg razvoja plasteničke i stakleničke proizvodnje, kao i povećanja rashladnih kapaciteta za skladištenje jagodičastog voća i povrća, planiranjem kapitalnih ulaganja u nabavku opreme za hladnjače.

Usvojena su i dva programa u oblasti veterinarstva - Program utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja i Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području ZDK, a ukupan iznos planiranih sredstava je 400.000 KM. Ovim programima su planirane obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, kao i mjere veterinarskog javnog zdravstva koje se provode u cilju očuvanja zdravlja životinja i ljudi. Posebna pažnja posvećena je kontroli zdravlja vimena životinja čije se mlijeko stavlja u javnu potrošnju, kao važnom elementu u lancu ishrane. Za provođenje ovih mjera planirana su sredstva u iznosu od 92.000 KM.

Osim toga, planirano je sufinansiranje implementacije Programa samokontrole i sistema HACCP kod svih subjekata u poslovanju sa hranom koji su registrovani kao obrti i koji posjeduju veterinarski kontrolni broj. Planirani iznos sredstava je 120.000 KM.

Vlada ZDK usvojila je i Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.000.000 KM, te Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, u iznosu od 1.125.400 KM, saopćila je Pres-služba ZDK.

Biznis.ba