BiH

BiH dobila Koordinacijsko tijelo za Trgovsku goru

Autor: Biznis.ba
BiH dobila Koordinacijsko tijelo za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

U Koordinaciono tijelo su imenovani ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić, federalna ministrica životne sredine i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini Marinko Zeljko.

Koordinaciono tijelo će u cilju rješavanja pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, te provođenja odgovarajućih procedura u okviru svoje nadležnosti davati konkretna zaduženja ekspertskom i pravnom timu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi ovim otvorenim pitanjem sa Hrvatskom.

Takođe, Koordinaciono tijelo je zaduženo da osigura koordinaciju rada i postupanja nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta, kao i lokalnih nivoa vlasti u vezi sa aktivnostima u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta, te o tome redovno izvještavati Vijeće ministara i Predsjedništvo BiH.

Podsjećamo, formiranje Koordinacijskog tijela inicirano je na nedavnom sastanku ministra Košarca sa entitetskim ministricama Golić i Đapo, te članovima parlamentarne grupe "Zeleni klub", a nakon što je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske odlučilo da ustupi lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elektrane "Krško".

Na sastanku je istaknuto da je stav svih nivoa vlasti u BiH da je namjera Hrvatske apsolutno neprihvatljiva, te da će se osim Koordinacijskog tijela, zahtijevati i formiranje pravnog i ekspertskog tima u BiH koji će se baviti ovom problematikom.

Kako saznajemo, nadležna ministarstva i institucije aktivno rade na formiranju pravnog i ekspertskog tima, čije imenovanje će se takođe naći pred Vijećem ministara BiH.

Biznis.ba