Ekskluzivno

Biznis.ba u posjedu presude: Neumski hotel prelazi u vlasništvo Binga

Autor: Biznis.ba
Biznis.ba u posjedu presude: Neumski hotel prelazi u vlasništvo Binga
Ilustracija / Biznis.ba

Portal Biznis.ba imao je uvid u presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je prodaja hotela Zenit u Neumu konačno dobila epilog.

Nakon više od osam godina od javne prodaje hotela, Sud je donio presudu u prema kojoj trgovački lanac Bingo postaje vlasnik Zenita.

Naime, nakon što je na javnom pozivu ponuda Bingo proglašena najpovoljnijom, ova kompanija nikada nije uspjela ući u posjed hotela jer je direktor Agencije za privatizaciju HNK Dragan Bevanda odbijao da stavi potpis na Ugovor o kupoprodaji, iako je to bila zakonska obaveza.

Sada presuda dobija snagu popisa Agencije, odnosno ukoliko se ugovor ne potpiše presuda mijenja potpis.

Naime, žalba Binga je usvojena i prvostpena presuda je preinačena na način da se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

„Nalaže se prvotuženom da u skladu sa Odlukom o proglašenju najbolje ponude UR.broj 19-21-354/15 od 30.09.2015.godine zaključi ugovor o prodaji 79,73% državnog kapitala u privrednom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum, u svemu prema uslovima iz ponude tužitelja koja je u registru ponuda evidentirana pod brojem 19-21-333/15, i to u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti ove presude, a u slučaju da Agenciji za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije ne postupi u ostavljenom roku ova presuda će zamijeniti ugovor o prodaji 79,73% državnog kapitala u privrednom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum, pa je tužitelj dužan na ime kupovine 79,73 % državnog kapitala u HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum na račun budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona uplatiti iznos od 2.500 000,00 KM, zatim da u prve tri godine poslovanja u ovo privredno društvo investira iznos od 30.000 000,00 KM, te da osim zadržavanja postojećih 59 zaposlenih zaposli novih 72 radnika i to u prvoj godini 52, u drugoj 10 i trećoj 10, a nakon uplate iznosa od 2.500 000,00 KM na račun budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u nadležnom registru Općinskog suda u Mostaru će se izvršiti promjena osnivača /člana i vlasnika udjela u HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum i to na način da će kao osnivač/član i vlasnik udjela 79,73% kapitala u privrednom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum biti upisan tužitelj „BINGO“ export-import Tuzla, što su prvotuženi i drugotuženi dužni da priznaju i trpe.

Tuženi se obavezuje da solidarno nadoknade troškove ovog parničnog postupka, u iznosu od preko 20 hiljada KM.